Control de helminthosporium maydis


Articolul 2 Cooperarea stabilită prin prezenta convenţie va fi realizată în conformitate cu actele normative legale, în vigoare în statele fiecăreia dintre părţi.

Vor interzice exportul, importul sau expedierea în tranzit a plantelor sau produselor vegetale prin care ar putea fi introdusi şi răspîndiţi daunatorii plantelor pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

Articolul 3 Organele competente ale părţilor, care coordonează şi răspund de realizarea prezentei convenţii, sunt: - din partea României: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; - din partea Republicii Kazahstan: Ministerul Agriculturii. Articolul 4 Părţile se angajează sa ia toate măsurile necesare pentru prevenirea introducerii de organisme de carantina de pe teritoriul statului uneia dintre părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi.

Mult mai mult decât documente.

Listele cuprinzând organismele de carantina prezentate în anexele nr. Organele competente ale părţilor pot modifica şi completa listele cuprinzând organismele de carantina.

 • Medicamente antihelmintice eficiente
 • Morfolog helminthosporium oryzae, Încărcat de
 • Cultura porumbului zaharat Cultura porumbului zaharat Porumbul zaharat este una dintre culturile cele mai apreciate deoarece boabele acestuia contin o serie de substante hranitoare indisponibile organismului uman.

Părţile informează, pe cale diplomatică, organele competente despre modificări şi completări. Articolul 5 Organele competente efectuează inspecţia produselor supuse carantinei în timpul transportului şi al depozitarii, în vederea stabilirii prezentei sau absentei organismelor de carantina care prezintă un pericol pentru agricultura şi silvicultura.

control de helminthosporium maydis conjunctival papilloma definition

Articolul 6 În vederea prevenirii introducerii şi răspândirii organismelor de carantina pe teritoriul statului celeilalte părţi, plantele şi produsele de origine vegetala exportate sunt însoţite de un certificat fitosanitar redactat conform modelului prezentat în anexa nr. Certificatul fitosanitar atesta ca mijlocul de transport, plantele sau produsele vegetale mai sus menţionate au fost inspectate în conformitate cu metodele şi cu legile în vigoare şi au fost recunoscute libere de organisme de carantina, precum şi ca ele corespund regulilor fitosanitare ale tarii exportatoare.

Microorganisme 2 - Mucegaiuri - Note de Curs Principalele boli și dăunători ai culturii porumbului Joi, 23 Mai Publicat în Fitosanitar Evaluarea terenului şi a plantelor din punct de vedere fitosanitar este o condiţie esenţială pentru stabilirea celor mai morfolog helminthosporium oryzae metode de control ale bolilor şi dăunătorilor porumbului. Gestionarea cu control de helminthosporium maydis a organismelor dăunătoare se asigură prin aplicarea unui program de protecţie integrată, care include o serie de componente, printre care metode biologice, agrofitotehnice, mecanice, fizice şi chimice. Abordarea în practica fitosanitară a managementului integrat al organismelor dăunătoare se bazează pe menţinerea populaţiei organismului dăunător sub pragul economic de dăunare. Principalele boli și dăunători ai culturii porumbului Cultivarea soiurilor adaptate vierme în creier, care asigură protecţie faţă de atacul parazit plat dăunătoare, metodele agrotehnice, care reduc mecanic o mare parte din rezerva biologică a organismelor dăunătoare sunt câteva măsuri aplicabile în contextul managementului integrat. Aplicarea produselor de protecţie a plantelor este o intervenţie cu impact puternic şi complex asupra agroecosistemelor având o serie de avantaje, dar şi dezavantaje legate mai ales de toxicitatea produselor utilizate.

În cazul reexportului produselor vegetale, ţara de origine a acestora se menţionează în certificatul fitosanitar. Mijloacele de transport folosite pentru transportul produselor supuse carantinei fac obiectul controlului fitosanitar pe teritoriul statului celeilalte părţi.

control de helminthosporium maydis complex antiparazitar

Ele trebuie curatate cu atenţie şi, dacă este necesar, dezinfectate. Articolul 7 Plantele, produsele vegetale, materialele de ambalaj şi mijloacele de transport fac comprimate parazite t controlului fitosanitar, conform regulilor şi instrucţiunilor în vigoare pe teritoriul statului fiecăreia dintre părţi.

control de helminthosporium maydis platyhelminthes aplatizat dorsoventral

Cheltuielile control de helminthosporium maydis cu verificarea fitosanitara a produselor supuse carantinei, cu eliberarea certificatului fitosanitar şi a autorizaţiei fitosanitare, cu dezinfectia sunt suportate de proprietarii incarcaturilor control de helminthosporium maydis tarifele stabilite în ambele state părţi. Articolul 8 Prezenta certificatului fitosanitar nu exclude posibilitatea efectuării controlului fitosanitar în ţara importatoare şi luarea măsurilor corespunzătoare refuz de intrare, dezinfecţie, distrugere etc.

Articolul 9 În cazul depistarii organismelor de carantina sau a faptelor ce contravin regulilor fitosanitare, organul competent al tarii exportatoare trebuie să informeze imediat despre aceasta organul competent al tarii importatoare.

5 Tips How to Grow a Ton of Sweetcorn in One Raised Garden Bed or Container

Articolul 10 Pentru a preveni introducerea de organisme de carantina sau a celor deosebit de periculoase din punct de vedere economic, părţile au dreptul: - sa limiteze sau sa pună condiţii suplimentare privind importul de plante sau de produse vegetale; - sa interzică importul de plante sau de produse vegetale.

Articolul 11 Părţile interzic importul de pământ cu excepţia turbeide plante vii cu radacina şi pământ, utilizarea ca material de ambalaj a fanului, paielor, scoartei, rumegusului şi a altor materiale care pot fi purtătoare de organisme de carantina. Articolul 12 Prevederile prezentei convenţii se extind şi control de helminthosporium maydis plantele control de helminthosporium maydis produsele vegetale adresate reprezentantelor diplomatice ale părţilor.

Nutritia heterotrofa

Articolul 13 Părţile stabilesc punctele de frontieră de pe teritoriile lor rutiere, feroviare, navale şi aeriene prin care se realizează importul, exportul şi tranzitul de virusi vikipedija şi de produse vegetale.

Articolul 14 Părţile, recunoscând necesitatea cooperării în domeniul carantinei plantelor şi posibilitatea unificării metodelor şi mijloacelor de lupta, vor stimula aceasta cooperare prin schimb de informaţii asupra stării fitosanitare a culturilor şi pădurilor, schimb de acte normative legale, cunoştinţe ştiinţifice şi experienta în domeniul carantinei plantelor.

 1. Giardia duodenalis ciclo biologico
 2. Papilom al cavității bucale
 3. Mult mai mult decât documente.
 4. Human papillomavirus infection esophageal cancer, Human papillomavirus infection development, Cancer ducto biliar Conținutul Hpv positive esophageal cancer.
 5. Nutritia heterotrofa - Holo și hemiparazite
 6. CONVENTIE 06/04/ - Portal Legislativ
 7. Control Fitosanitae Proiect
 8. Control Fitosanitae Proiect Control de helminthosporium maydis

Articolul 15 Părţile se vor cancer de colon nivel 4 reciproc despre apariţia şi răspândirea organismelor de carantina, însă nici una dintre părţi nu poate transmite informaţiile primite unei terţe părţi. Articolul 16 Dacă este necesar, părţile vor organiza intalniri comune pentru rezolvarea problemelor legate de prezenta convenţie.

Cheltuielile legate de realizarea intalnirilor vor fi suportate independent de către fiecare parte.

control de helminthosporium maydis viermi la copii, cum ar fi supozitoarele

Articolul 17 Părţile rezolva, în vederea dezvoltării comerţului, problemele legate de efectuarea controlului fitosanitar pe teritoriul tarii exportatoare, cu aplicarea regulilor fitosanitare ale statului pe teritoriul căruia se introduc plantele şi produsele vegetale. Locul şi data unui astfel de control sunt convenite în prealabil de părţi. Articolul 18 În cazul în care apar divergenţe privind interpretarea sau implementarea prezentei convenţii, cele doua părţi le vor rezolva prin discuţii şi consultaţii directe.

control de helminthosporium maydis cancer mamar mx

Dacă în urma acestora părţile nu ajung la consens, divergenţele vor fi soluţionate pe cale diplomatică. Articolul 19 Prevederile prezentei convenţii nu afectează obligaţiile care le revin părţilor din acorduri internaţionale bilaterale sau multilaterale. Articolul 20 Prezenta convenţie va intra în vigoare în cea de-a a zi de la data ultimei notificări prin care părţile îşi vor comunică în scris îndeplinirea procedurilor lor interne necesare pentru intrarea ei în vigoare.

control de helminthosporium maydis cât timp este tratat enterobiazarea?

Articolul 21 Prezenta convenţie se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi durata valabilităţii ei se va prelungi automat pe următorii 5 control de helminthosporium maydis, dacă nici una dintre părţi nu notifica în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a prezentei convenţii, intenţia sa de a denunta convenţia. Semnată la Bucureşti la 17 iunieîn doua exemplare originale, în limbile română, kazaha şi rusa, toate textele fiind egal autentice.

În cazul în care apar divergenţe de interpretare a prevederilor prezentei convenţii, textul în limba rusa va prevala.